Thursday, July 27, 2006

Ladee dum

Yikes it's almost September!!!!!!!! (k, so a month away but coming soon enough for me). But were is my video camera???????? I'm not worried just anxious about the two.
Back to work

1 comment:

Unknown said...

đối thủ của ngươi.

Cô gái nhìn Nhạc Thành nói, trongg lúc này là lúc nàng suy yếu nhất.

Nhạc Thành nhìn cô gái, lập tức nhẹ nhàng nói:

- Hiện tại ta không ra tay với ngươi, nếu có thì phải đợi ngươi khôi phục đã, ngươi bây giờ rất suy yếu, không cần ta ra tay, ngươi cũng gặp phải rất nhiều phiền toái.

Nhạc Thành cũng không phải là hạng người qua sông đoạn cầu, có thể phá vòng vây, cũng cần phải cảm ơn cô gái xinh đẹp này. Mặc dù Nhạc Thành cũng không cần phải nhờ đến cô gái này, nhưng dù sao cũng thiếu cô gádongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhi này một cái nhân tình, bây giờ ra tay giết nàng hắn không thể làm được.

Huống chi Nhạc Thành biết rõ cô gái này đối với mình tạm thời cũng không có uy hiếp, nếu cô gái này đối với mình không tạo ra uy thế hiếp thì Nhạc Thành cũng chẳng quan tâm nhiều.

- Ngươi dù sao cũng thương hương tiếc ngọc, ta cũng biết ngươi sẽ không giết ta, xem ra ta đã thành công.

Cô gái xinh đẹp cười nói, mặt mày không hề cố kỵ dụ hoặc Nhạc Thành, hầu như là khiêu khích vậy.

- Không phải ta không giết ngươi, nếu ngươi ở sau lưng ta làm những điều mờ ám, ta nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận.